top of page

Test ve Analiz Hizmetleri

Polyshield bir test/analiz şirketi değildir. Ancak ürünlerinize ya da proje örneklerinize uygun testlerin uygun parametrelerle gerçekleştirilerek sonuçlarının yorumlanması hizmeti verir. Hedefe yönelik olarak uygun testlerin gerçekleştirilmesi ise işbirliği içerisinde olduğumuz üniversite ve bazı özel test merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık alanımız dahilindeki bazı test/analiz yöntemleri aşağıda listelenmiştir.

Reometre

Reoloji

MFI, viskozite analizleri

Viskoelastik yapı analizleri

Scientist analysing a sample by DSC in a chemistry laboratory. Differential Scanning Calor

DSC/TGA

Termal geçiş sıcaklık analizleri

İçerik analizleri, kristal yapı analizleri

DMA.jpeg

DMA

Sıcaklığa bağlı olarak mekanik özellikler, termal geçiş sıcaklıkları ve katı hal viskoelastik yapı analizleri

tensile and bending strength test of materials using in the industrial construction. Stren

Mekanik Testler

Çekme/basma, darbe, sünme, sertlik testleri

dielektrik.jpg

Dielektrik Analiz

Yüksek frekans permitivite ve permeabilite analizleri

radar_sistemi_örnek_edited.jpg

EMI Shield ve RADAR Absorplama

Shielding effectiveness ve Reflection Loss hesaplamaları

6013 35 abs 65 zone 2-1_edited.jpg

Optik ve Elektron Mikroskop (SEM)

Dolgu dağılımı analizleri, morfoloji analizleri, safsızlık analizleri...

WhatsApp Image 2021-01-18 at 22.36_edited.jpg

Elektriksel İletkenlik

DC akım altında yalıtkanlık ya da iletkenlik analizleri

molekül

Kimyasal Analizler

FT-IR, UV gibi temel kimyasal yapı analiz yöntemleri

PolyShield_web.png

POLYSHIELD AKADEMİ

Polimerlere Uygulanan Temel Test ve Analizler

Reolojik Analizler

Reoloji akış bilimi olup malzemelerin akış özelliklerinin hangi parametrelere göre nasıl değiştiğini inceler. Termoplastik malzemelerde şekillendirme süreçlerinde eriyik olarak bulunduğu için istenilen kalitede ürün üretimi için reolojik özelliklerinin de optimize edilmesi gerektir. Sektörde yaygın bir şekilde kullanılan MFI'da bir reolojik ölçüm olarak değerlendirilebilse de birçok durumda yanıltıcı olabilen MFI yerine rotasyonel ya da kapiler reometrelerde viskozitenin kesme oranına karşı değişiminin incelenmesi ile malzemenin akış özellikleri daha ayrıntılı incelenebilmektedir. Ayrıca salınımlı testlerle bileşim değişimine göre viskoelastik yapı analizi de gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bu testlerin sonucunda optimum işleme sıcaklıkları, vida hızı, dolgu oranı yada formülayon bileşimi gibi parametreler belirlenebilmektedir.

DSC/TGA Analizleri

DSC (differential scanning calorimeter) polimer malzemelerin termal geçiş sıcaklıkları (camsı geçiş sıcaklığı, erime sıcaklığı ve kristallenme sıcaklığı gibi) ile kristallenme miktarı ve kristallenme hızı  gibi parametrelerin incelendiği analiz yöntemidir. 

TGA (thermogravimetric analyzes) malzemnin çok yüksek sıcaklığa kadar ısıtılarak ağırlığındaki değişimin incelendiği analiz yöntemidir. Bu yöntemle malzemelerin bozunma sıcaklığı belirlenebildiği gibi içerdiği toplam inorganik dolgu miktarı ya da farklı polimerlerin oranları gibi yapısal analiz için önemli sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

Malzemelerin geniş bir sıcaklık aralığında elastik modül (E'), kayıp modül (E'') ve damping faktör (tandelta) parametrelerinin belirlendiği analiz yöntemidir. Bu analiz ile malzemenin oda koşullarından çok daha yüksek (örneğin 500 oC'ye kadar) ya da çok daha düşük (-100 oC'ye kadar) sıcaklıklardaki mekanik özelliklerin değişimi incelenebilmektedir. Ayrıca bu parametrelerin değişiminin yorumlanmasıyla termal geçiş sıcaklıkları belirlenmekte bu sıcaklıklardan hareketle de içerikteki polimerin çeşidi hakkında öngörü yapılabilmektedir. 

Mekanik Analizler

Malzemenin kullanım koşullarına göre çeşidi seçilmek üzere çok sayıda mekanik özelliklerin belirlenmesine yönelik test mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanları çekme/basma, darbe dayanımı, aşınma, üç noktadan eğme olarak sayılabilir. Bu testlerle malzemenin kullanım koşullarında deformasyonlara karşı nasıl bir direnç sergiyeceği analiz edilmektedir. 

Dielektrik Analizler

Dielektrik analiz malzemelerin elektriksel permittivite ve manyetik permeabilite değerlerinin belirlendiği analiz yöntemidir. Genellikle düşük frekanslarda dielektrik spektroskopisi olarak adlandırılan bu testler vektör network analizör (VNA) cihazı ile GHZ mertebesinde çok yüksek değerlere kadar belirlenebilmektedir. 

EMI Shield ve RADAR Sinya Soğurma Analizleri

Elektromanyetik kalkanlama uygulamaları elektromanyetik dalgalara karşı belirli bir alanın (elektronik devrelerin bulunduğu bir parçadan izolasyonlu odalara kadar geniş bir alanda değişiklik gösterebilmektedir) oluşturulması işlemidir. RADAR sinyal soğurucu kompozitler ise belirli bir frekansta çalışan RADAR sistemlerine karşı görünmezlik sağlayan kompozitlerdir. Polyshield bu kompozitlerin testlerinin gerçekleşmesi, test sonuçlarının yorumlanması ve kompozitlerin geliştirilmesi sürecinde teknik destek sağlamaktadır. 

Optik ve Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Analizleri

Optik mikroskop genellikle polimer sektöründe şeffaf yapıdaki film ve ince levha formundaki ürünlerin içerisindeki makro boyutlu tanecik, yırtık ve dağılım sorunu gibi parametrelerin incelenmesinde kullanılırken taramalı elektron mikroskobu malzeme morfolojisinin detaylı bir şekilde incelenebildiği sistemlerdir. Optik geçirgenlik gibi bir şartın bulunmadığı SEM analizlerinde dolgu dağılımları, fazlar arası uyumluluk, tanecik büyüklükleri gibi birçok yapısal parametre detaylı olarak incelenebilmektedir.

Polimer Malzemeler Elektriksel İletkenlik Analizleri

Polimer malzemelerin büyük bir çoğunluğu elektriksel olarak yalıtkan olmakla birlikte farklı iletken dolgularla belirli seviyede iletken hale getirilebilmektedir. İletken kompozitlerin DC akım altındaki iletkenlikleri ölçülerek geliştirme sürecinize destek sağlanmaktadır. 

Kimyasal Analizler

Kimyasal analizlerin bir malzemenin kimyasal yapısını çözme amacıyla gerçekleştirilen testlerdir. En yaygın yöntem olarak ise FT-IR ya da UV testleri verilebilir. Bu testler aynı zamanda tersine mühendislik analizlerinde diğer test sonuçları ile beraber değerlendirildiğinde etkili sonuçlar vermektedir. 

Çapa 1
Çapa 2
Çapa 3
Çapa 4
Çapa 5
Çapa 6
Çapa 7
Çapa 8
Çapa 9
bottom of page