top of page
PolyShield_web.png

Hakkımızda

Polyshield polimer sektörüne yönelik olarak her ölçekte firmaya akademik ve teknik anlamda Ar-Ge hizmeti veren bir kuruluştur. Ar-Ge hizmetleri kapsamında teknik danışmanlıktan, Ar-Ge ölçeğinde ürün üretimine, gerekli testlerin yaptırılarak yorumlanmasından prototip üretimine kadar birçok hizmet verilmektedir. 

Polyshield olarak verdiğimiz kompound üretimi de dahil olmak üzere tüm hizmetler hem teknik hem akademik bilgisi olan  alanında uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmetiyle Polyshield birçok firmanın proje ortağı, Ar-Ge birimi ya da  çözüm ortağı gibi çalışarak polimer/plastik sektöründe çalışan firmalara proses ya da malzeme geliştirme odaklı sorunların çözümünde, inovatif projelerin, ürünlerin ya da proseslerin geliştirilmesinde katkı sağlamaktadır.

Polyshield bir danışmanlık şirketi midir? 

Polyshield farklı alanlarda teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Ancak klasik anlamda danışmanlığın dışında proses alt yapısı, teknik bilgi birikimi ve kimya/polimer mühendislerinden oluşan kadrosu ile firmanızın Ar-Ge birimi gibi projeniz kapsamında örneklerinizin hazırlanması, testlerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının yorumlanarak yeni formülasyonların belirlenmesi ve nihai ürün geliştirilerene kadarki bütün Ar-Ge sürecini üstlenmektedir. Bu yüzden polyshield sadece bir danışmanlık şirketi değil bilgi üreten bir Ar-Ge firmasıdır. 

Uzmanlık Alanımız

Polysield olarak sadece polimer sektörüne yönelik Ar-Ge hizmeti sunmaktayız.

  • Hedef özellikler doğrultusunda spesifik polimer kompozitlerin ve üretim proseslerinin geliştirilmesi

  • Polimer temelli malzemelerin reolojik, mekanik, termal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi ve optmize edilmesi

  • EMI shield ya da RADAR sinyal soğurucu polimer kompozitlerin geliştirilmesi

  • Geri dönüştürülmüş polimerik malzemelerin optimize edilmesi ve kullanım miktarlarının optimize edilmesi

  • Özel amaçlı 3D filamentlerin üretilmesi, testleri ve karakterizasyon

gibi polimer sektörüne yönelik temel konular uzmanlık alanımıza girmektedir. 

Ne üretiyoruz?

Polyshiled yaptığı Ar-Ge faaliyetleri hizmet sektörü olarak değerlendirilebilse de bazı tanımlamalara göre bilgi üretimi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca firmamız içerisinde kendi yürüttüğümüz Ar-Ge projelerimizde mevcut olup bunların ticarileşmesi üzerine de çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Örneğin son yıllarda sivil kullanımdan endsütriyel ölçeğe hızlı bir şekilde ilerleme gösteren 3D yazıcılar için spesifik özelliklere sahip mühendislik filamentleri geliştirmekteyiz.

Hangi ölçekte firmalarla çalışıyoruz?

Polyshield olarak otomotivden poliüretana, proses yardımcılarından biyomedikale çok farklı sektörlerdeki sektör öncüsünden, küçük/orta büyüklükteki firmalara ve hatta genç girişimci firmalara kadar birçok işletmeye Ar-Ge hizmeti vermekteyiz. 

Çalışma modelimiz hakkında?

Çalışma modeli genellikle müşteri kuruluşun talepleri doğrultusunda şekillenmektedir. Örneğin firmanın Ar-Ge birimi ile iki yıl sürecek bir projede ortak çalışmaya yönelik süreli birliktelik yapabildiğimiz gibi belirli bir ürünün geliştirilmesi üzerine bir ortaklıkta gerçekleştirebilmekteyiz. Ya da sadece deneysel numunelerin hazırlanması gibi işlemlerde gerçekleştirerek proses tecrübelerimizi aktarmaktayız. Modelin belirlenmesi müşteri talepleri ve işin Ar-Ge iş yükü ve yürttüğümüz diğer Ar-Ge faaliyetlerindeki iş yükleri dikkate alınarak tarafımızdan önerilmektedir.

3D filamentler

Polyshield olarak en temel uzamanlık alanımız polimerlerin işlenmesi ve hedefe yönelik kompozit geliştirmek olup kompozit temelli özel filamentlerin geliştirmesi konusunda da endsütriyel proseslere uyumlu olarak filamentler geliştirmekteyiz. 

Daha fazlası için... 

bottom of page